Be√ędiging leerplichtambtenaren tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

image
Bericht geplaatst op 04-04-2012

Mascha van Kortenhof, Saskia van Casteren, Mieke van Zutphen en Inge Vermeulen zijn op 2 april 2012 door de districtschef van de politie Brabant-Noord beëdigd als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). De BOA bevoegdheid van Ans Willems van Dijk en Silvia Mulders werd verlengd.

Leerplichtwet
Kinderen hebben recht op onderwijs. Zij moeten in staat worden gesteld om een opleiding af te ronden, die past bij hun interesses en mogelijkheden. Wordt de leerplichtwet niet nageleefd? Dan treedt de leerplichtambtenaar op. In veel gevallen is een gesprek voldoende om het verzuim te stoppen. Wanneer het verzuim niet stopt kan de leerplichtambtenaar die beëdigd is als BOA in het uiterste geval een proces verbaal opmaken.

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...