Kunnen we onze VSV cijfers verbeteren met de ervaringen vanuit het buitenland?

image
Bericht geplaatst op 07-01-2013

In Rotenburg (Duitsland) is een eerste stap gemaakt. Finse-, Duitse- en Turkse deelnemers gaan samen met Nederlandse jongeren hierbij helpen.

In Brussel wordt het voortijdig schoolverlaten gezien als een van de oorzaken van sociale uitsluiting en een belemmering voor de groei van onze Europese economie.
Er zijn daarom 2 doelen gesteld die voor ons van belang zijn: In 2020 moet het Europees gemiddelde voortijdig schoolverlaten lager liggen dan 10% en van de 30 tot 34 jarigen moet 40% een diploma hoger onderwijs hebben.
Nu zouden we in Nederland hier niet wakker van hoeven te liggen want wij liggen op beide doelen al voor.
VSV stond in 2011 op 9,1% en het aantal Hoger Opgeleiden staat in 2011 op 41,1%
En toch wil Nederland met name haar vsv cijfer verbeteren. Wij zien in Nederland onderwijs als een van de beste kansen op een baan. Wij willen dan ook graag dat we in 2020 onder de 7,9% vsv’ers zitten.

Het RBL BNO is samen met alle scholen in onze regio succesvol. Het regio gemiddelde vsv is 2,2% en is daarmee het laagste van Nederland. Bij het ROC de Leijgraaf is het vsv-cijfer 5,9% en dat is voor een MBO instelling zeer goed. Toch is er een wens om dit te verbeteren.
Toen dan ook vorig jaar een uitnodiging uit Finland kwam om hier internationaal naar te kijken waren alle betrokkenen binnen het ROC de Leijgraaf school positief hieraan mee te werken. Het RBL-BNO is door ROC de Leijgraaf uitgenodigd om aan dit project deel te nemen. Er is een Leonardo da Vinci subsidie aangevraagd en gelukkig ook verkregen waardoor de kosten voor het project gedekt worden.

De eerste bijeenkomst was op 27 november 2012 in Rotenburg.
De scholen die aanwezig waren zijn: Porvoo International College (Porvoo-Finland), Akademie Für Berufliche Bildung (Dresden-Duitsland) en de Berufsbildenden Schulen-Rotenburg-Europaschule (Rotenburg-Duitsland). Later zal ook nog een Turkse school gaan deelnemen.

Tijdens deze bijeenkomst is er met elkaar kennis gemaakt en zijn de lijnen tot juni 2014 uitgezet. Deelnemers vanuit alle betrokken instellingen zullen voor volgend jaar worden uitgenodigd en ter voorbereiding daarop komen onze partners van 16 t/m 19 april 2013 naar Nederland.

(Op de foto alle aanwezigen bij de eerste bijeenkomst in Rotenburg. We staan hier in het "tankstation". Een stiltecentrum dat door studenten gebouwd is en gebruikt wordt voor lessen waarin persoonlijke onderwerpen aan de orde komen of voor momenten van bezinning)


NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...