Regio Noordoost Brabant laagste percentage voortijdig schoolverlaters

Bericht geplaatst op 09-11-2012

Regio Noordoost Brabant heeft het laagste percentage (2,5%) voortijdige schoolverlaters van Nederland. Deze eerste plaats delen we met de regio IJssel Vecht, Zuid-west Friesland en Noord-Groningen-Eemsmond. Dit blijkt uit definitieve cijfers over het schooljaar 2010-2011. De gemeenten waar het RBL BNO verantwoordelijk voor is, scoren gemiddeld zelfs nog beter. Dit komt onder andere door de prestaties van het ROC de Leijgraaf.
 
Landelijke daling
In de afgelopen jaren is door het onderwijs en gemeenten met succes geïnvesteerd in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters is landelijk gedaald naar 39.115. Het ministerie van onderwijs wil dit aantal in 2016 terugbrengen naar 25.000.
Marc Geurts, coördinator RBL BNO: ‘We hebben er samen met het onderwijs en de gemeenten hard aan gewerkt om dit resultaat te behalen. We zijn trots dat het gelukt is. Om dit resultaat vast te houden en voor een verdere daling te zorgen, is de komende jaren blijvende inspanning nodig.’
 
Voortijdig schoolverlaten
Jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie zijn voortijdig schoolverlaters. Een jongere met een startkwalificatie heeft een diploma op minimaal MBO-niveau 2 of een HAVO- of VWO-diploma.

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...