Wie we zijn

Met een opleiding kom je verder!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst. Daarom wil het RBL BNO dat alle jongeren tussen de 5 en 23 jaar naar school gaan en een geschikt diploma halen. Daarmee maken ze meer kans op een vaste leuke baan. 
 
Samen met elf gemeenten
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn hardnekkige maatschappelijke problemen, die over de gemeentegrenzen heengaan. Om dit goed aan te kunnen pakken, hebben gemeenten in Noordoost Brabant  een Regionaal Bureau voor Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten opgericht. Deze gemeenten zijn: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden. Binnen het RBL BNO werken leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen. Door deze samenwerking kunnen we jongeren, hun ouders en andere partners, zoals scholen beter en sneller helpen.

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...