Met een opleiding heb je de wind mee

Appen, sporten, uitgaan, vrienden ontmoeten. Opgroeien is een wervelende klus. Soms met wind mee, soms met wind tegen. Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) weet daar alles van.

Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst. Maar leerlingen kunnen tegen dingen aanlopen, waardoor ze niet meer naar school gaan. Het RBL BNO begeleidt jongeren terug naar school en helpt om door te studeren. Zodat jij je diploma haalt en meer kans maakt op een vaste leuke baan.

Mogen leren is een mooi recht. Pak die kans, want jij laat je niet omver blazen!

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...