Jongeren (5 tot 18)

toon alles
Leerplicht: naar schooltoon
Je hebt het recht en de plicht om onderwijs te volgen. Dit noemen we de leerplicht. De leerplicht begint wanneer je 5 jaar wordt en duurt tot je 18 jaar bent, tenzij je eerder een startkwalificatie haalt.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.
Startkwalificatie: diploma halen toon
Je hebt een startkwalificatie gehaald als je een havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4 diploma hebt. Met een startkwalificatie heb je veel meer kans op een vaste en leuke baan die bij je past.
 

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...